Icon for small screen menu Icon for small screen menu
Sivholm Köpenhamn

Lille Langebro.

Spännande arkitektur i Köpenhamn - Islands Brygge

Längs Sydhavnen finns flera områden där tidigare industri- och hamnverksamhet blivit nya stadsdelar med attraktiva bostadskvarter omgärdade av nya kanaler som exempelvis Sivholm på bilden.

Tillbaka till tips & info

Följ Arkitekturguide.se på Instagram!