Icon for small screen menu Icon for small screen menu
Sluseholmen i Köpenhamn

Sluseholmen

Spännande arkitektur i Köpenhamn - Sydhavn

I Sluseholmen med omnejd finns många sevärda och intressanta byggnader att titta på. Själva Sluseholmen består av väldigt varierande bebyggelse med blandad arkitektur. Kvarteren i Sluseholmen omgärdas av kanaler och broar. I närheten längs Sydhavnens kajområden finns det flera sevärda byggnader som Metropolis och Sørmark vid Teglholmen. Det pågår också flera byggen av flerbostadshus i områden, men också småskalig bebyggelse som radhus på pirar.

Tillbaka till tips & info

Följ Arkitekturguide.se på Instagram!